/Files/images/gelsinska_grupa/SAM_4062.JPGНаціонально - патріотичне виховання

1380278089ukraineflat

Виховання, як важливе явище суспільного життя, здавна стало провідною функцією людського суспільства. Включившись до процесу відродження національної системи виховання, головною метою колективу Олексієво – Дружківського НВК № 14 є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його соціального досвіду, його національної ментальності, своєрідності, світобачення і на цій основі – формування особистих рис громадянина України: духовності, моральна, правова, трудова, екологічна, художньо – естетична культура, розвиток індивідуальних здібностей і талантів учня.

Патріотизм (від грецького “патріс”) – це любов до Батьківщини, відданість Вітчизні, народу.

Сьогодні виховання громадянина – патріота – цілеспрямований, систематичний, регульований процес, мета якого – утвердження свідомості нації, народу, етнічної культури, мовної єдності, кращих рис характеру громадянина України.

Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним.

Нормативно-правова база

- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки"

- Про відзначення у 2015 році Дня захисника України.

- Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Стратегія сталого розвитку «Україна — 2020».

- УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді".

- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

- Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

- Указ Президента України від 14 жовтня 2014 року № 806/2014 «Про День захисника України».

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»

- Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»

- Указ Президента України «Про відзначення 25-річниці незалежності України»

- Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті

- Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки

- Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років

- Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

- Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»

- Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецький області на 2016-2020 роки (затверджена у червні 2016 року Донецькою облдержадміністрацією)

- Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України.

Напрямки роботи школи з національно-патріотичного виховання:

формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

− виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;

− формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, Гімну України;

− збереження і продовження українських культурно – історичних традицій;

− виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;

− формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;

− формування соціальної активності;

− виховання правової культури особистості;

− формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;

− формування в учнів потреби до праці якпершої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;

− сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

− виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

Педагогічний колектив НВК № 14 працює над створенням школи, яка б виховувала учнівську молодь, здатну успішно жити в оновленому суспільстві забезпечила б виховання національної свідомості учнів різних вікових груп. Найважливіша умова національно – патріотичного виховання – єдність навчання і виховання, тому у роботі виділяємо такі основні напрямки.

Урочна система.

Предмети відіграють важливу роль у соціалізації школярів у вихованні патріота й громадянина, розвивають почуття гордості за Батьківщину. У всіх кабінетах та класних кімнатах створені куточки « Державна символіка».

Уроки української мови та літератури. Зарубіжної літератури.

Уроки української літератури якнайкраще покликані виховувати в душах дітей любов до Батьківщини, готовність захищати своїх рідних .Більшість творів української літератури покликані збуджувати патріотизм. За чинною програмою патріотичному вихованню сприяють уроки за творами Т. Г . Шевченка - володаря патріотичного слова, немає в жодного народу, І.Франка Лесі Українки, П.Тичини, В.Сосюри, В.Стуса, В.Симоненка- руйнівників комунізму- М. Хвильового та Г. Косинки, М.Куліша і це не весь перелік. Кожен урок – це година виховання любові та гордості за українців та Україну!

Рідна мова залишається кодом нації. Розуміння учнями процесу повернення до коренів , витоків саморозвитку вже є проявом патріотизму. Під час опрацювання теми « Лексикологія» учні збагачують своє мовлення , демонструють різноманітні прийоми пояснення лексичного значення слова. Творча робота зі словом показує емоційний вплив слова. Повага до власного імені спонукає учнів до пошуків його значення , походження. Учитель спрямовує учнів на пошук шляхів надходження власних імен в українську мову: дохристиянські, слов’янські, вплив християнства на розповсюдження імен. Виявом патріотизму є факт відродження українських імен у наш час( Богдан, Святослав, Мирослава)З ентузіазмом учні досліджують етимологію власних прізвищ. Складають родовід. Такі завдання допомагають учням простежити історію слова, основні лексичні шари української мови, на яких виростає мовно – національна свідомість.

Уроки історії

Олександр Довженко був переконаний: « Народ , що не знає своєї історії, є народ сліпців». Українська держава може розвиватися лише тоді, коли народ знатиме своє минуле й пам’ятатиме , що саме історична свідомість є вищою цінністю нації. Учителі історії застосовують на уроках систему патріотичного виховання засобами шкільної музейних кімнат. Коли учень , перебуваючи у стінах музею , комусь співчуває, чогось жахається, відчуває свою людяність, то в нього визначається соціальний образ « Я – людина». Якщо він працюючи з документами, переживає патріотичні почуття , то визначається його образ « Я – громадянин». Учні нашої школи залучаються до пошукової різноманітної роботи, дослідження подій минувшини, відновлення експонатів. На уроках історії учитель використовує інновацій ні технології та методи, залучає учнів до пошукової роботи і самостійного опрацювання матеріалу, адже власні думки формуються лише в пізнанні істини. А вона приходить в пошуку.

Уроки математики

На уроках математики пріоритет у вихованні патріотизму є виховання в учнів любові до України, її природи, рідного дому . школи, рідної мови, шляхом складання самими учнями і розв’язування задач, у яких йдеться про рідний край. Увага приділяється прізвищам українських математиків , їхній внесок у розвиток математичної науки.( М. П. Кравчук - академік Всеукраїнської академії наук , 1938 року репресований, М.І. Туган – Барановський)

Уроки фізики

Фізика має великі виховні можливості українознавчого аспекту. На уроках учитель використовує різні форми та методи для реалізації національно – патріотичного виховання. Це цікаві розповіді про окремі епізоди із життя та діяльності видатних українських учених і винахідників, історичні довідки про відкриття фізичних законів , досягнення науки в різних галузях господарства, демонстрація дослідів , макетів фізичних приладів та установок , що відтворюють фізичні відкриття та винаходи в Україні, демонстрація старовинної техніки, побутових пристроїв, складання та розв’язування задач українознавчого змісту.

Уроки біології, екології, хімії та природознавства

Національно – патріотичне виховання на цих уроках тісно пов’язане з пізнавальною діяльністю учнів. Природа – потужний фактор виховання поваги й лобові до своєї Батьківщини, засіб виховання цінних ставлень, моральних якостей і національної свідомості.

На уроках вчителі використовують елементи національної культури, як народні перекази, легенди, оповіді, загадки, пісні, думи, прислів’я, прикмети про рослини і тварин, що дійшли до нас з давнини. Проводяться пізнавальні тематичні екскурсії в поле, берег річки, ліс, що стимулює бажання в учнів більше зробити для збереження природного середовища.

Уроки географії

Фізичній і економічній географії належить особливо велика роль у вихованні в учнів патріотизму, гордості за свою Батьківщину, почуттів поваги до інших народів, різних країн. Кожна тема, кожний урок містять політико-виховну інформацію, усвідомлене сприйняття якої учнями сприяє переконаності – кращого місця, ніж рідний дім немає у цілому світі. Зокрема, на уроках у 8-му і 9-му класах під час вивчення матеріалу про природу та господарство України відбувається формування почуття приналежності до великого українського народу, яким ми є; гордості і любові до нашої культури і традицій. На уроці географії кожна дитина має можливість для розвитку своїх здібностей, фантазії, смаку. Тобто хоч на мить учень може стати мандрівником, побувавши в уявній науковій експедиції до певної природної зони чи ландшафтів України, що існували в геологічному минулому, чи до заповідних українських об'єктів ( курс «Фізичної географії», 8 клас) і скласти звіт експедиції про свої відчуття, враження, доповненими їх власними малюнками чи фотографіями. При вивченні поверхневих вод України можна використовувати фрагменти творів українських письменників, народні пісні, прислів’я про річки, оспівані нашим народом. В учнів складається уява про головні річкові системи України, рослини тощо. Розповідаючи про видатних вчених, проходить знайомство учнів зі значущими результатами діяльності видатних вітчизняних дослідників, державних діячів, представників громадських організацій; висвітлення інноваційних проектів у рамках міжнародного співробітництва. (наприклад: П. Чубинського, С. Рудницького, А. Синявського, О. Маринича та ін.)

Вивчення економічної географії надає ще більші можливості для патріотичного виховання учнів. Знайомлячи учнів з господарством нашої країни, завжди звертається увага на місце нашої країни в світі на наші національні енергетичні ресурси, на працьовитість нашого народу. Коли ми вивчаємо окремі галузі промисловості, то знайомимось з українськими виробниками, оцінюємо їх конкурентоспроможність. Завжди закликаю учнів та їх родини користуватися та вживати вітчизняну продукцію, таким чином підтримати нашого виробника і звільнити український ринок від неякісної імпортної дешевої продукції.

Реалізація принципу національної спрямованості шкільної географії, який передбачає формування в учнів національної свідомості, прищеплення шанобливого ставлення до традицій і звичаїв українського народу щодо вшанування й збереження природи краю, підтримання таких важливих рис української нації, як чуйність, працелюбність і милосердя.

Уроки іноземної мови

Комунікативна спрямованість іноземних мов надає вчителю широкі можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих моральних якостей особистості. Пропонують на уроці екскурсії в різні місця нашої країни. Вивчаючи тему « Україна» учні повинні презентувати своє місто, щоб виникло бажання їхати туристу саме до нашого міста. Описують світлини мальовничих куточків нашої Батьківщини, народні свята в Україні, державну символіку . За допомогою рольових ігор, проектів учні презентують свою країну у світі, її побут, традиції, звичаї.

Уроки фізичного виховання та Захисту Вітчизни

Велику роль у фізичній підготовці юнаків до військової служби мають уроки фізкультури. На заняттях із фізичної культури формуються якості, які необхідні солдатові: висока працездатність, витривалість, чітка координація і точність рухів.
Під час занять на уроках предмета «Захист Вітчизни» учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата, дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїнові. Програма предмета «Захист Вітчизни» дозволяє під час вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і пропагувати на уроках приклади героїчного минулого українського народу, його Збройних Сил. На заняттях з вогневої підготовки надається можливість показати переваги нашої стрілецької зброї. Вивчення військової присяги дозволяє розкрити важливі вимоги до морально-бойових якостей воїнів, формує почуття національної гордості за Збройні сили України, за Батьківщину.

Позаурочна діяльність

Шляхами реалізації національно – патріотичного виховання в позакласній роботі є насамперед тематичні місячники :місячник національної спрямованості( вересень),місячник « Прекрасна Україна – мого народу дім»( жовтень), місячник національно – патріотичного та громадського виховання ( грудень), місячник родинного виховання( березень), місячник історичної пам’яті та милосердя( травень).

У школі оформлено куточок державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Гімном, Прапором. Такі ж куточки є в кожному класі. Учителі школи постійно виховують в учнів повагу до державних символів, розвивають в них свідомість справжніх громадян і патріотів своєї країни. На лінійках звучить державний Гімн України

У рамках національно–патріотичного виховання в школі проводяться виховні години, бесіди, темами яких є: відзначення знаменних та пам’ятних дат, ознайомлення з історією рідного краю, звичаями і традиціями українського народу, видатними людьми України тощо. Педагогічний колектив школи пишається тим, що в школі працював відомий патріот , правозахисник Олекса Тихий. Кожного року відзначаються пам’ятні дати на честь великої людини. На подвір’ї школи закладена Алея Пам’яті Олекси Тихого. Відкрита світлиця українського побуту, де знаходяться експонати минувшини, речі правозахисника, подарунки воїнів ЗСУ.


Протягом вересня місяця у всіх класах пройшли виховні години «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо.


Традиційним стало відзначення Дня Захисника України, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності, Дня виведення радянських військ із Афганістану,

День примирення. До Дня Захисника України було проведено
Усні журнали , бесіди.,тематичні екскурсії «Козацтво як втілення національно - етичного ідеалу» Урочиста лінійка з нагоди святкування Захисника України ,конкурс стройової пісні,участь у міському заході

« Козацький калейдоскоп»

Сприяють вихованню почуття патріотизму, глибокої любові до рідного краю, рідної мови шевченківські літературні свята, які стали традиційними у школі, а також відзначення Дня української писемності та мови та проведення вечорниць, участь в міжнародному конкурсі П.Яцика, конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої!», конкурс на кращий малюнок до вшанування пам’яті видатного письменника Івана Яковича Франка.

До Дня писемності була проведена тематична лінійка та конкурс юних філологів.

З метою посилення ролі родини у процесі національно-патріотичного виховання молоді, підвищення педагогічної культури батьків класними керівниками для батьків різних вікових категорій проведені лекції, тренінги, диспути на теми: «Родина – найвища цінність на землі», «Народна педагогіка, народна казка у формуванні морально-етичних цінностей у дітей», « Щоб не згасло родинне вогнище», «Сім’я, етика сімейних стосунків», «Мудрість народних прислів'їв і приказок про виховання».

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність колективу школи, яка сприяє встановленню соціальних зв’язків, опануванню дітьми новими навичками, формуванню у них прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. Педагоги, учні, працівники школи постійно доглядають за пам’ятниками М. Носулі , Г.Приходька, Олекси Тихого. Учні систематично відвідують ветеранів війни , дітей війни. Щороку членами учнівського самоврядування проводиться акція «Від серця до серця».

Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи – психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України, допомога родинам, що були вимушені покинути свої домівки. Учні школи взяли активну участь у Всеукраїнській акції «Збери кришечку»( допомога воїнам ЗСУ), відправляли листи з подарунками до Різдвяних свят, необхідні речі для життя.

У цьому році взяли участь у проекті « Відкривай Україну» . Педагогами розроблені проекти з національно – патріотичного виховання.

Свою роботу презентуємо на міських заходах .

Школа тісно співпрацює з різними громадськими організаціями: « Енеїда» , Товариством Олекси Тихого ,місцевими органами самоврядування.

Уся робота в навчальному закладі підпорядкована комплексному підходу до формування національно-патріотичних якостей дитини, майбутнього патріота незалежної України. Навчаючи – ми виховуємо, а виховуючи – ми навчаємо жити в гармонії із своїм внутрішнім світом, створюємо умови для реалізації внутрішнього потенціалу кожної дитини, розкриття її здібностей, обдарувань та талантів. Головне в цій роботі – сформувати особистість із стійкими національно-патріотичними якостями.

/Files/images/1804_djura/1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 297

Коментарi